خبرها

جديترين اخبار شهر جدید پرند

نقشه شهر جدید پرند

نقشه شهر جدید پرند و معرفی شهر پرند

ساختار کلی شهر جدید پرند

شهر جدید پرند براساس برنامه های پیش بینی شده به صورت منطقه بندی، روند ساخت و توسعه خود را طی کرده است.این شهر  از دو بخش مسکونی و صنعتی تشکیل شده است.

بخش مسکونی شامل۶ فازمی باشدکه در ادامه به اختصار هر فاز معرفی می گردد.

شهر جدید پرند مشاهده نقشه شهر جدید پرند

فازصفر

وسعت اراضی این فاز در حدود ۸۰ هکتار می باشد.این فاز دارای قالب مسکونی است که در آن کاربری های خدماتی همچون ورزشی ، تجاری ، آموزشی ، فضای سبز و درمانی در محور عمودی میانی سایت قرار گرفته است. تراکم کم ساختمانی، تلفیق بنا با فضای سبز و ابعاد بزرگ قطعات از ویژگی­های طرح فوق محسوب می­شود.

فاز یک

این فاز نخستین بخش از شهر جدید پرند بوده است که طرح  آماده سازی این فاز در سال ۱۳۷۰ با هدف تامین مسکن بخشی از کارکنان فرودگاه بین­المللی امام­خمینی تهیه  و اجرا گردید کل فاز مذکور دارای طراحی یکسان بوده و موقعیت مرکز محله آن به صورت مرکز هندسی و با کاربری­های خدماتی مورد نیاز محدوده پیش­بینی شده است. ارتباط شبکه حمل و نقل با داخل بافت نیز به گونه­ای طراحی شده که شرایط آرام سازی ترافیک را محقق نماید.این منطقه شامل کاربری هایی همچون مسکونی ، فضای سبز ، آموزشی ،تاسیسات و تجهیزات شهری ، تجاری ، ورزشی و مذهبی می باشد.

شایان ذکراست که این منطقه با حدود ۱۲۵ هکتار مساحت دارای حدود ۵۸ هکتار کاربری مسکونی سهمی معادل ۴۷ درصد مساحت کل فاز را شامل  می شود.

 فاز دو

فاز۲ موفق ترین بخش شهر جدید پرند از لحاظ تحقق پذیری طرح می باشد.این فاز از توسعه شهر توسط شرکت تعاونی کارکنان وزارت دفاع تهیه و با مساحتی حدود ۲۴۰ هکتار (با درنظر گرفتن محدوده پارک ودریاچه)دارای ۶/۸۵ هکتار کاربری مسکونی است که در بر گیرنده ۵۰ درصد مساحت کل منطقه می باشد .

علیرغم غلبه کاربری مسکونی در این منطقه پوشش کاربری فضای سبز در منطقه مناسب می باشد. کاربری های خدماتی نیز در بر بلوار میانی مجموعه  جانمایی شده است.

فاز سه

در طراحی فاز سه سعی گردیده که با قرارگیری بناهای با تراکم مختلف و ارتباط آنها با فضاهای باز شهری و مراکز خدماتی، شرایط شکل­گیری فرم شهری مناسبی ایجاد شود. در این فاز پراکنش و شدت کاربری های خدماتی  به نسبت مناسب می باشد. تنوع کاربری ها در جنوب منطقه سه بیشتر بوده و کاربری های خدماتی همچون کاربری آموزشی ، فضای سبز، ورزشی ، تاسیسات و تجهیزات شهری درمانی و تجاری و … به چشم می خورد.

مساحت کل فاز۳ حدود ۲۸۳ هکتار که حدود ۱۱۰ هکتار با سهمی معادل ۴۵ درصد به کاربری مسکونی اختصاص یافته است.

باغ ویلا

این محدوده که مرز شمالی فازهای ۲ و۳ را به طور کامل در بر گرفته است و تا بخشی از مرز شمالی منطقه یک نیز ادامه می یابد.این بخش با حدود ۶۵ هکتار مساحت در بر گیرنده ۴۴ هکتار کاربری مسکونی (۶۸ درصد) می باشد. محدوده یاد شده به لحاظ تنوع کاربری محدود بوده و شامل کاربری های مسکونی ، تجاری , اداری، ورزشی،فضای سبز،درمانی ، آموزشی و معبر می باشد. از لحاظ تراکم دارای تراکم کم است و ساختمان ها به صورت ویلایی احداث گردیده است.

فاز چهار

در طراحی این فاز به مساحتی حدودی ۳۰۳ هکتار ، به مجتمع سازی توجه شایان ذکری شده است. پروژه های مسکن مهر نیز در قالب مجتمع­سازی برنامه­ریزی  و اجرا گردیده است.

فاز۴ شامل کاربری هایی همچون مسکونی ، فضای سبز ، آموزشی ،تاسیسات و تجهیزات شهری ، تجاری ، ورزشی ، مذهبی، درمانی و … می باشد. در  طراحی محور میانی شمال فاز۴ پروژه راسته بازار ایرانی – اسلامی  پیش بینی شده که به عنوان یکی از ویژگی های فاز قابل ذکر این فاز است.

فاز پنج

مساحت فاز ۵ در حدود ۱۴۳۳ هکتار می باشد و در مجموع در این فاز ۲۸۲۴۸ واحد مسکن مهر ساخته خواهد شد .برخی پروژه های شاخص اجرا شده در این فاز می توان به  واحد های ساخته شده توسط کنسرسیوم مپسا و واحد های ساخته شده توسط شرکت ترکیه ای کوزو اشاره نمود.

این فاز خود شامل چندین شهرک به نام های شهرک آفتاب و می باشد.

نقشه شهر جدید پرند

فاز شش

مساحت فاز ۶ در حدود ۱۱۷۵ هکتار می باشد و در مجموع در این فاز ۵۳۸۸۵ واحد مسکن مهر که توسط شرکت های بزرگ مانند کیسون، کوزو و سایر پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث خواهد شد.

   این فاز دارای چندین شهرک به نام های آسمان، سلام ، مهستان  است.

دیدگاهتان را بنویسید